Prosjektet

Her er litt informasjon om prosjektet vi er med på.

Nye landbruksbygg og kulturlandskap.

Arbeidsgruppe 1 i prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap arbeider for bedre landskapstilpasning og bedre utforming av nye landbruksbygg. Dette skal skje under hensyn til eksisterende bygningsmiljøer og tunformer og med krav om framtidsrettede og funksjonelle bygninger.

 

Pilotprosjekter

Etter forespørsler til Fylkesmennene, Innovasjon Norge og i Riksantikvarens nettverk ble det i 2009 registrert 67 kandidater til pilotbruk. Disse er vurdert ut fra et sett definerte kriterier. Ti av brukene er befart og tre er tilbudt deltagelse. Det er Røflo gård i Nord-Trøndelag, Søndre Fougner i Oppland og Slåttnes gård i Troms.

Det er planer om at ytterligere 2-4 bruk skal gis tilbud om deltagelse. Arbeidet med pilotbruk er gitt høyeste prioritet.

Arbeidsgruppas ambisjon er at en gjennom pilotprosjektene, målrettet bruk av virkemidler og endringer av rammevilkårene skal oppnå langsiktige resultater som er vesentlig bedre enn dagens praksis.

Kostnader

Investeringer i landbruksbygg gir normalt lav avkastning og det er små marginer mellom lønnsom og ulønnsom utbygging. Arbeidsgruppa legger til grunn at kostnadene knyttet til investering og drift av bygninger, infrastruktur og produksjonsapparat skal inngå i vurderingene av pilotprosjektene. Gruppa vil vurdere i hvilken utstrekning kostnader ved alternative utbygginger av pilotanleggene skal beregnes.

Vern om og hensyn til kulturminner og kulturmiljø

Dette tema omfatter både automatisk freda, arkeologiske kulturminner (fornminner) og bygningsmiljøer og andre kulturminner fra nyere tid. Moderne landsbruksbygg med tilhørende lageranlegg og trafikkareal er arealkrevende. Mange gårdsanlegg ligger i områder med kjente eller sannsynlige fornminner i grunnen. Arbeidsgruppa ser behov for bedre og mer effektive prosesser mellom tiltakshaversiden og myndighetene ved utbygginger i landbruket. Hensynet til eksisterende bygningsmiljø bør etter arbeidsgruppas mening omfatte elementer som byggeskikk, historisk kontekst, influens på viktige enkeltbygninger m.v.

Jordvern

Utbyggingene medfører ofte nedbygging av dyrka jord. Arbeidsgruppa ser vern om dyrka jord som et viktig aspekt ved analyser i pilotprosjektene.

Estetikk

Mandatet for det nasjonale programmet presiserer at en skal bidra til god landskapstilpasning og gode estetiske kvaliteter i jordbrukslandskapets bygningsmiljø. Dette ligger innen gruppas ansvarsområde og gruppa mener man bør ha ambisjoner om å skape nybygg som i seg selv er vakre og i samsvar med byggets funksjon. Den estetiske utformingen skal vise respekt for naturlige og bygde omgivelser. For å bedre landskapstilpasning mener gruppa det må være en ambisjon å foreta helhetlige vurderinger av visuell påvirkning på landskapsbildet samt påvirkning på natur- og kulturmiljø. Gruppa ser det som ønskelig å styrke grunnlaget for evaluering av estetisk utforming.

Klima og energi

Klima- og energivennlige løsninger er et kriterium ved utvalg av pilotprosjektet. Dette er et omfattende område. Arbeidsgruppa avgrenser problemstillingen til valg av byggematerialer og bygningsløsninger og overordnede vurderinger i forhold til sol- og bioenergi. Gruppa ser klima og energi i sammenheng med ønsket om framtidsrettede bygninger.

Vi er i dag den eneste gården som er igjen i prosjektet. Det har vist seg at for mange gårder har det vært svært økonomisk vanskelig å realisere et slikt prosjekt uten ekstra midler. Sjur har virkelig jobbet hardt for at vi skal kunne realisere et nytt fjøs samtidig som vi får tatt vare på det gamle. Dette prosjektet viser oss at man kan få til en kombinasjon av bevaring og funksjonalitet, så fremt flere instanser samarbeider og viser villighet til å bidra med kostnader for å få det til.

Legger ved link her om dere vil lese mer:

http://www.landbruksbygg.no/

 

Reklamer

Om oppheimgarden

Hei! Vi er en familie på fire som bor i Oppheim i Ål kommune. Vi er to voksne, Sjur 32 år og Renate 29år. En gutt på tre år og ei datter på 6 uker, Viljar og Amalia. Vi overtok i høst en gård som vi skal bygge opp et nytt fjøs med stor sauedrift. Vi er opptatt av å bevare bygningr og kulturlandskap, samtidig som vi får oss et funksjonelt nytt moderne fjøs.
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s